Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ

 

Kính quý Cha, Tu Sĩ và các anh chị thân mến

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa tổ chức gây quỹ để có thể trang trải các chi phí của phòng như bảo trì trang web của phòng Hồng Ân Thiên Chúa và các chương trình bảo trợ... v.v...

Các anh chị nào có thể giúp đỡ được tài chánh cho những sinh hoạt tương lai của phòng Hồng Ân Thiên Chúa tuỳ theo khả năng của các anh chị xin liên lạc.

1.   Các anh chị ở Âu Châu:

Nick: TiCoNuong

2.   Các anh chị ở Mỹ và Canada:

Nick: FarAwayLand

  • Các anh chị có thể gửi qua Paypal account: tuyetbetran@comcast.net

    - Xin lưu ý: Nếu anh chị gửi qua PayPal, xin
    anh chị chọn “Send money to Friends and Family”, đừng chọn “Goods or Services”, vì Goods or Services là buôn bán, họ sẽ bắt người nhận đóng lợi phí là: 2.9% tộng cộng số tiền gửi cộng thêm $0.30 USD cho mỗi lần nhận.

  • Hoặc gửi qua: Money Order, Western Union, Cashier’s Check, Personal Check, or Chase Bank. Xin email cho Far qua email: tuyetbetran@comcast.net, Far sẽ cho địa chỉ nhà hoặc Bank Account để tiện việc đóng góp.

3.   Các anh chị Việt Nam:

Nick : janenguyenquynh

Tên : Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Số tài khoản : 14021750087019
Ngân hàng: TMCP Kỹ Thương Việt Nam-
TECHCOMBANK-TÂY SÀI GÒN.
Email : snail0130@yahoo.com

†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.†.

Vài hàng gửi đến quý Cha, Tu Sĩ và các anh chị của anh TinhKhucChoGieSu:

TKCGS xin thay mặt cho nhóm thiện chí của phòng HATC cám ơn những chân tình của quý Cha và các anh chị đã luôn luôn lo lắng và sẵn sàng giúp đỡ mọi công việc sinh hoạt của phòng.

TKCGS không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu xin ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Má Maria và Cha Thánh Giuse tuôn đổ muôn phúc lành xuồn trên quý Cha, các anh chị và gia quyến.

Xin các anh chị cũng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, để mỗi người chúng ta trở nên những môn đệ của Chúa và làm chứng nhân cho Ngài.

Xin mượn lời của Thánh Nữ Têrêsa Avila:

Chúa Kitô hiện nay chẳng còn thân xác nào trên trần gian này ngoài thân xác của bạn, không có bàn tay nào ngoài bàn tay của bạn, không có bàn chân nào ngoài bàn chân của bạn; đôi mắt của bạn là đôi mắt Chúa Kitô cảm thương đoái nhìn thế giới, đôi chân của bạn là đôi chân Chúa Kitô rảo bước khắp nơi để thi ân giáng phúc, và đôi tay của bạn là đôi tay Chúa Kitô giờ đây chúc lành cho chúng tôi.” 

 

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC