Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 -|- CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH -|-

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha:

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia.

Ý truyền giáo: Cầu cho các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dấn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì biến rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của nó.

 

1. Lời Giới Thiệu và ý chỉ cầu nguyện cho các Linh Hồn:
Lời Giới Thiệu
 

2. Hát Bài Thánh Ca Dâng Chúa:
 

3. Đọc Kinh Đức Chúa Thánh Thần:
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 

4. Kinh Tin - Cậy - Mến:
Kinh Tin Cậy Mến
 

5. Kinh Ăn Năn Tội:  
Kinh Ăn Năn Tội
 

6. Kinh Lạy Cha:
Kinh Lạy Cha
 

7. 12  Kinh Kính Mừng - Kính mến 12 Nhân Đức Mẹ Maria:
Kinh Kính Mừng
 

8. Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima:
Kinh Sáng Danh & Lời Nguyện Fatima
 

9.Kinh Hãy Nhớ:
Kinh Hãy Nhớ
 

10. Hát bài Lắng Nghe Tiếng Chúa: Karafun
Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 1)
 

11.  Bàn Tiệc Lời Chúa:   Bàn Tiệc Lời Chúa

a: Bài Đọc I & Đáp Ca & ALLELUIA

b: Phúc Âm

 

12. Hát tiếp DK bài Lắng Nghe Tiếng Chúa:  Karafun
Lắng Nghe Tiếng Chúa (nhạc phần 2)
 

13. Xin quý anh chị lắng đọng để suy gẫm bài Phúc Âm, nếu có thể mời Qúy Anh Chị lên chia sẻ... (Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa)
 

14. Mời Qúy Anh Chị dâng lời nguyện của các Anh Chị:
 

15. Cùng hiệp lời cầu nguyện trong trang WEB:
Dâng Lời Nguyện Trong Web
 

16. Hát Bàì Thánh Ca Dâng Đức Mẹ:
 

17. Kinh Cầu Theo Ý Chỉ Trong Tháng:  (Xin Bấm Vào Đây
 

18. Kinh Cám Ơn:
Kinh Cám Ơn
 

19. Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy:
Kinh Trông Cậy & Các Câu Lạy
 

20. Lời Cám Ơn và Mời Sinh Hoạt:

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC