Lời Giới Thiệu:

Xin kính chào qúy Cha, quư Tu Sĩ nam nữ, cùng toàn thể quư anh chị, chúng ta đă đến giờ đọc kinh cầu nguyện của pḥng trong ngày, thân mời quư Cha, Tu Sĩ và anh chị cùng lắng đọng, và hy sinh chút thời gian, để chúng ta cùng Tôn Vinh Danh Chúa.  Xin Thiên Chúa đón nhận lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Cha Thánh Giuse và các Thánh...

Tháng Bảy: Tháng Cầu Cho Công Việc Truyền Giáo

Ư chung: Cầu xin ơn cho các Kitô Hữu xa ĺa.

Ư truyền giáo: Cầu cho các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu của Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

“Chúa Kitô hiện nay chẳng c̣n thân xác nào trên trần gian này ngoài thân xác của bạn, không có bàn tay nào ngoài bàn tay của bạn, không có bàn chân nào ngoài bàn chân của bạn; đôi mắt của bạn là đôi mắt Chúa Kitô cảm thương đoái nh́n thế giới, đôi chân của bạn là đôi chân Chúa Kitô rảo bước khắp nơi để thi ân giáng phúc, và đôi tay của bạn là đôi tay Chúa Kitô giờ đây chúc lành cho chúng tôi.” (Têrêsa Avila).  Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Khi cầu nguyện trước tượng Chúa chịu nạn, chúng ta nhận ra chiều sâu t́nh yêu của Ngài, t́nh yêu đó ban cho chúng ta phẩm giá và nâng đỡ chúng ta. Đồng thời, chúng ta nhận ra rằng t́nh yêu tuôn tràn từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu rộng mở để ôm lấy Dân Chúa và toàn thể loài người. Chúng ta một lần nữa nhận ra rằng Ngài muốn dùng chúng ta để đến gần hơn với dân yêu dấu của Ngài và với tất cả những ai thành tâm t́m kiếm Ngài.” Vậy trong tháng này chúng ta hăy cầu nguyện cho việc truyền giáo, đặc biệt cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành tuyên xưng một đức tin duy nhất và tông truyền, cùng ư thức chia sẻ đức tin đó cho mọi người chung quanh bằng một đời sống yêu thương phục vụ.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Công lư và Ḥa B́nh đặc biệt cho Giáo Hội Việt Nam Thân yêu cuả chúng ta, đó cũng là một thách thức đối với mỗi người chúng ta trên con đường nhân chứng trong môi trường chúng ta đang sống. Và xin cho những chứng từ của chính chúng ta là của lễ dâng Chúa.

Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Xin tuôn đô muôn hồng ân xuống cho Đức Thánh Cha, Hàng Giáo Phẩm, Giám Mục, Linh Mục Tu Sĩ nam nữ và các nhà truyền giáo khắp nơi, chúng con xin ḷng thương xót của Chúa tha hết mọi phần phạt cho các linh hồn, xin cho các linh hồn sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa trên Quê Trời.  Cùng với những lời nguyện riêng tư trong thầm kín và trên màn ảnh của mỗi người chúng con.  Xin Chúa thương đón nhận những lời cầu của chúng con, và xin ban Ơn Thánh Thần Chúa cho mỗi người chúng con, để cho chúng con trở nên những nhân chứng cho T́nh Yêu của Ngài.