Trang Nhà      Hương Trầm Tưởng Nhớ    Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

 

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 2018

 

 Tháng Giêng:

Ý Truyền giáo: Cầu cho các tôn giáo thiểu số ở Châu Á. Xin cho các Tín hữu Kitô được thực thi Đức Tin cách tự do hơn trong cuộc sống của họ tại Châu lục này.

Tháng Hai:

Ý Chỉ Chung: Tệ nạn tham nhũng trong xã hội. Xin cho các nhà lãnh đạo của thế giới biết góp sức chống lại những cám dỗ tham nhũng cách quyết liệt, và dứt khoát.

 

 Tháng Ba:

Ý Truyền giáo: Nhận thức về tâm linh. Xin cho Giáo hội có được một nhận thức sâu sắc về đời sống tâm linh nơi từng cá nhân và cộng đoàn dân Chúa.

Tháng Tư:

Ý Chỉ Chung: Trách nhiệm kinh tế! Xin cho các nhà kinh tế được sự can đảm để khước từ những nền kinh tế loại trừ và biết dấn thân xây dựng con đường rộng mở.

 

 Tháng Năm:

Ý Truyền giáo: Sứ mệnh của giáo dân! Cầu cho mọi Tín hữu biết trung thành thực thi trách nhiệm cụ thể của họ, bằng chính sự đáp ứng và đổi mới trước những thử thách mà họ phải đối mặt trong thế giới hôm nay.

Tháng Sáu:

Ý Chỉ Chung:  Đời Sống Xã Hội! Cầu cho mọi người có thể hướng tới cuộc sống kiện toàn chính mình và cũng biết tôn trọng tha nhân trong chính những khác biệt của nhau.

 

Tháng Bảy:

Ý Truyền giáo: Linh mục và đời sống mục vụ! Cầu cho các linh mục khi chạm gặp những giây phút khó khăn, mệt mỏi, và cô đơn có thể tìm được sự nâng đỡ và thân tình khi gần gũi với Người-Bạn-Đồng-Hành là Chúa Giêsu Thánh Thể.

 

Tháng Tám:

Ý Chỉ Chung: Kho báu của gia đình! Xin cho những quyết định sâu rộng của những chính trị gia, cũng như các nhà kinh tế có thể mang đến sự bảo vệ giá trị của các gia đình như một kho tàng vô giá của nhân loại.

 

Tháng Chín:

Ý Chỉ Chung:  Cho các Người Trẻ tại Châu Phi! Xin cho các bạn trẻ ở Châu Phi có dịp tiếp thu học vấn và làm việc tại chính quốc gia của họ.

 

Tháng Mười:

Ý Truyền giáo:  Sứ mệnh Truyền giáo! Xin cho các tu sĩ nam nữ được tràn đầy ân sủng để họ biết đi đến với những người nghèo khó, những người bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội nhất là những người nhỏ bé không có tiếng nói ngõ hầu các vị đó là đại diện, là tiếng nói của những người khốn cùng trong xã hội hôm nay.

 Tháng Mười Một:

Ý Chỉ Chung: Phụng Sự Hòa bình! Trong lúc tìm kiếm Hòa Bình, xin cho tiếng nói của tình yêu và đối thoại là thứ ngôn ngữ vượt trội trên mọi tính toán để tránh đi những ngôn ngữ mang đến xung đột và khích bác nhau.

Tháng Mười Hai:

Ý Truyền giáo: Chứng Nhân Tin Mừng! Xin cho những ai đang phục vụ và rao giảng Tin Mừng có thể tìm thấy trong tâm tình đối thoại và thích nghi với các nền văn hóa, ngôn ngữ của thế giới hôm nay.