Kinh Truyền Giáo

 

Lạy Chúa là Đấng yêu thương loài người – Chúa đă dựng nên con người giống h́nh ảnh Chúa – để chia sẻ sự sống và hạnh phúc đời đời của Chúa – cho hết thảy mọi người. – Chúng con cảm tạ ḷng nhân ái vô biên của Chúa, – nhất là khi thấy nguyên tổ loài người chúng con sa ngă : – Chúa đă hứa ngay sẽ ban cho loài người chúng con được Đấng Cứu Thế.

Người là Con Một Chúa – đă hạ ḿnh giáng sinh và trở thành Con Chiên gánh tội thiên hạ ; – đặc biệt khi chịu chết trên thập giá, – Người khao khát kéo mọi người lên với Chúa – nên từ cạnh sườn Người – máu và nước đă chảy ra – để xóa sạch tội lỗi và ban sự sống mới cho loài người chúng con.

Ngợi khen Đức Kiô Con Chúa – Tung hô Đức Giêsu đă cứu chuộc muôn dân – Tạ ơn Người đă sai Thánh Thần đến sống trong Hội Thánh – và hành động để thay đổi mặt địa cầu này.

Theo gương các Tông Đồ đầu tiên, – Hội Thánh chúng con đang muốn được nhiều ơn Thánh Thần để đến với muôn dân – thi hành nghĩa vụ truyền giáo – hầu thiên niên kỷ này sẽ tràn ngập hồng phúc cho loài người Chúa thương.

Chúng con sẽ không đồng hành với Hội Thánh – nếu không thốt lên lời củaThánh Tông Đồ muôn dân : – “Khốn cho tôi nếu không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16b) ; – xin Chúa ban thêm tinh thần tông đồ cho chúng con, – xin ban ơn cho các cộng đoàn và gia đ́nh chúng con biết làm tông đồ, – xin chúc phúc hoạt động truyền giáo của giáo xứ và Giáo phận chúng con.

Chúng con chẳng làm được ǵ nếu không có ơn Chúa ; – xin Chúa mở ḷng trí mọi người nhận biết và yêu mến Phúc Âm, – sai nhiều thợ tốt đến những cánh đồng đầy lúa chín – và khiến nhiều người cầu nguyện hy sinh – quảng đại cho việc truyền giáo.

Giáo phận chúng con chọn ngày Chúa Nhật Đầu tháng – để thi hành cách đặc biệt các nghĩa vụ trên : – chúng con cầu nguyện dâng lễ với Đức Kitô – để xin cho mọi người được ơn cứu độ của Chúa, – chúng con cố gắng giữ luật Chúa để chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm, – nhất là chúng con yêu thương mọi người – nhiệt thành trong mọi việc đem lại công ích – viếng thăm an ủi những con người phận nhỏ – và trợ giúp khích lệ mọi nỗ lực tông đồ.

Xin Đức Mẹ dẫn đưa chúng con trên con đường này – xin các Thánh Truyền giáo phù trợ chúng con – xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu – để đức tin được máu của các ngài tưới gội trên giang sơn này – trổ sinh nhiều hoa trái làm vinh danh Chúa – và đem lại hạnh phúc cho nhiều người. – Amen