Kinh Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

 

(Đức Gio Hong Phaol VI bin soạn)

 

Lạy Cha Gisu, trước ngy chịu chết v chng con, Cha đ nguyện cầu cho cc Tng đồ, v tất cả mọi người được lin kết với nhau nn một, như Con ở trong Cha v như Cha ở trong Con. Xin cho chng con cảm thấy xt xa đau buồn về những thất tn, chia rẽ nơi chng con. Xin cho chng con biết thẳng thắn nhn nhận, v c lng cam đảm để khai trừ mọi lnh đạm, lng nghi ngờ v tnh đố kỵ tiềm ẩn nơi chng con. Xin cho chng con được gặp nhau trong Cha hầu cho tm hồn v mi miệng chng con 

lun vang ln lời nguyện cầu hiệp nhất như lng Cha ước ao. Lạy Thin Cha Tnh Yu hon hảo, xin gip chng con tm thấy nơi Cha con đường dẫn đưa đến Hiệp Nhất trong đức Vng Phục, đến Yu Thương v Sự Thật. Amen.