Trang Nhà        Hương Trầm Tưởng Nhớ      Diễn Đàn         Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa trong Paltalk

Giờ Kinh Thứ Nhất
Mỗi Ngày: 7:30AM(Cali; USA)8:30am(Denver:USA)9:30am(Texas:USA), 10:30AM(New York; USA)4:30PM(Paris; Âu Châu), 4:30PM(Đức/Germany),10:30PM(Việt Nam),2:30AM(Melb/Sydney; Úc Châu)

Giờ Kinh Thứ Hai
Mỗi Ngày: 7:00PM(Cali; USA), 8:00am(Denver:USA), 9:00pm(Texas:USA), 10:00PM(New York; USA)4:00AM(Paris; Âu Châu)4:00AM(Đức/Germany)10:00AM(Việt Nam),2:00PM(Melb/Sydney; Úc Châu)

Các Giờ Trên Thế Giới

Hôm Nay:

Các Kinh Thường Đọc

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha năm 2018

Cách Cầu Nguyện Các "Giờ Kinh Phụng Vụ"

Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa

Ý cầu nguyện chung - Các lễ đặc biệt trong tháng

Tháng 1/2018: Tháng Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

Ý Truyền giáo: Cầu cho các tôn giáo chiếm thiểu số tại Á Châu. Xin cho các Kitô hữu, cũng như các tín đồ của các tôn giáo chỉ chiếm thiểu số tại Á Châu có thể sống niềm tin của họ trong sự tự do.

Tháng 2/2018: Tháng Cầu Cho Mọi Người Biết Quan Tâm Đến Vũ Trụ Vạn Vật

Ý Chỉ Chung: Cầu cho những người đang nắm quyền bính trong xã hội về phương diện vật chất, chính trị hay tinh thần, xin cho họ không bị tha hóa.

Tháng 3/2018: Tháng Kính Thánh Cả Giuse.

Ý Truyền giáo: Xin cho mọi thành phần trong Giáo hội nhận ra sự khẩn thiết của việc giáo dục phân định thiêng liêng trên bình diện cá nhân và xã hội.

LƯU Ý : Các Thứ Sáu trong Mùa Chay Suy Niệm
Chặng Đàng Thánh Giá

 

Tháng 4/2018: Tháng biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô

Ý Chỉ Chung: Cầu cho các nhà hoạch định và lãnh đạo kinh tế. Xin cho họ can đảm khước từ mô hình kinh tế nhắm loại trừ những phần tử khác và biết tìm ra những phương hướng tốt đẹp mới.

Tháng 5/2018: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria

Ý Truyền giáo: Cầu cho việc truyền giáo của giáo dân. Xin cho giáo dân chu toàn sứ mạng căn bản này của họ, biết sáng tạo đáp ứng những thách đố của thời đại hiện nay.

Tháng 6/2018: Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ý Chỉ Chung: Xin cho mạng xã hội thúc đẩy sự hiệp nhất và tôn trọng người khác trong sự khác biệt.

Tháng 7/2018: Tháng Cầu cho Công Việc Truyền Giáo.

Ý Truyền giáo: Cầu cho các linh mục. Xin cho các linh mục đang thi hành sứ vụ trong hoàn cảnh vất vả và cô đơn được nâng đỡ và khích lệ bằng tình bạn hữu của Chúa và của anh em.

Tháng 8/2018: Tháng Kính Khiết Tâm Mẹ Maria.

Ý Chỉ Chung: Cầu cho các gia đình. Xin cho các quyết định về kinh tế và chính trị bảo vệ các gia đình như là kho báu của nhân loại.

Tháng 9/2018: Tháng Cầu Cho Xã Hội Đặt Trọng Tâm Vào Con Người

Ý Chỉ Chung:  Cầu cho giới trẻ tại Phi Châu. Xin cho họ được giáo dục và làm việc tại quê hương của họ.

Tháng 10/2018: Tháng Mân Côi

Ý Truyền giáo:  Cầu cho việc truyền giáo của các tu sĩ nam nữ. Xin Chúa khơi dạy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các tu sĩ khi họ hiện diện giữa những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp kém trong xã hội.

Tháng 11/2018: Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn.

Ý Chỉ Chung: : Cầu cho hòa bình. Xin cho ngôn ngữ của trái tim và của đối thoại mạnh hơn ngôn ngữ của vũ khí.

Tháng 12/2018: Tháng Ngôi Lời Nhập Thể

Ý Truyền giáo: Cầu cho việc diễn tả và trình bày đức tin. Xin cho những ai đang nỗ lực diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù hợp với thời đại trong việc đối thoại với các tôn giáo.