Trang Nhà      Hương Trầm Tưởng Nhớ    Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH

Phòng Hồng Ân Thiên Chúa trong Paltalk

Giờ Kinh Thứ Nhất
Mỗi Ngày: 7:30AM(Cali; USA)8:30am(Denver:USA)9:30am(Texas:USA), 10:30AM(New York; USA)4:30PM(Paris; Âu Châu), 4:30PM(Đức/Germany),10:30PM(Việt Nam),2:30AM(Melb/Sydney; Úc Châu)

Giờ Kinh Thứ Hai
Mỗi Ngày: 7:00PM(Cali; USA), 8:00am(Denver:USA), 9:00pm(Texas:USA), 10:00PM(New York; USA)4:00AM(Paris; Âu Châu)4:00AM(Đức/Germany)10:00AM(Việt Nam),2:00PM(Melb/Sydney; Úc Châu)

Các Giờ Trên Thế Giới

Hôm Nay:

Các Kinh Thường Đọc

Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha năm 2018

Cách Cầu Nguyện Các "Giờ Kinh Phụng Vụ"

Cách Chia Sẻ Lời Chúa của phòng Hồng Ân Thiên Chúa

Ý cầu nguyện chung - Các lễ đặc biệt trong tháng

Tháng 1/2018: Tháng Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

Ý Truyền giáo: Cầu cho các tôn giáo thiểu số ở Châu Á. Xin cho các Tín hữu Kitô được thực thi Đức Tin cách tự do hơn trong cuộc sống của họ tại Châu lục này.

Tháng 2/2018: Tháng Cầu Cho Mọi Người Biết Quan Tâm Đến Vũ Trụ Vạn Vật

Ý Chỉ Chung: Tệ nạn tham nhũng trong xã hội. Xin cho các nhà lãnh đạo của thế giới biết góp sức chống lại những cám dỗ tham nhũng cách quyết liệt, và dứt khoát.

Tháng 3/2018: Tháng Kính Thánh Cả Giuse.

Ý Truyền giáo: Nhận thức về tâm linh. Xin cho Giáo hội có được một nhận thức sâu sắc về đời sống tâm linh nơi từng cá nhân và cộng đoàn dân Chúa.

LƯU Ý : Các Thứ Sáu trong Mùa Chay Suy Niệm
Chặng Đàng Thánh Giá

 

Tháng 4/2018: Tháng biết làm chứng cho niềm tin và lòng yêu mến vào Đức Giêsu Kitô

Ý Chỉ Chung: Trách nhiệm kinh tế! Xin cho các nhà kinh tế được sự can đảm để khước từ những nền kinh tế loại trừ và biết dấn thân xây dựng con đường rộng mở.

Tháng 5/2018: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria

Ý Truyền giáo: Sứ mệnh của giáo dân! Cầu cho mọi Tín hữu biết  trung thành thực thi trách nhiệm cụ thể của họ, bằng chính sự đáp ứng và đổi mới trước những thử thách mà họ phải  đối mặt trong thế giới hôm nay.

Tháng 6/2017: Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Vị Lãnh Đạo Quốc Gia.
Ý truyền giáo: Cầu cho các vị lãnh đạo quốc gia biết mạnh mẽ dấn thân mình trong việc chấm dứt nạn buôn bán vũ khí là những gì biến rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của nó.

Tháng 7/2017: Tháng Cầu cho Công Việc Truyền Giáo.

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Kitô Hữu xa lìa

Ý truyền giáo: Cầu cho các anh chị em của chúng ta sống xa lạc đức tin, nhờ lời cầu nguyện của chúng ta và chứng từ Phúc Âm của chúng ta, được tái nhận ra sự gần gũi nhân hậu chủa Chúa cùng vẻ đẹp của đời sống Kitô giáo.

Tháng 8/2017: Tháng Kính Khiết Tâm Mẹ Maria.

Ý chung: Cầu xin ơn cho thành phần Họa Sĩ.
Ý truyền giáo: Cầu cho thành phần họa sĩ trong thời đại chúng ta, nhờ tài khéo của họ, có thể giúp cho mọi người khám phá thấy vẻ đẹp của thiên nhiên tạo vật.

Tháng 9/2017: Tháng Cầu Cho Xã Hội Đặt Trọng Tâm Vào Con Người

Ý chung: Cầu xin ơn cho các Giáo Xứ. 
Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo xứ của chúng ta, được tác động bởi tinh thần truyền giáo, trở thành những nơi truyền đạt đức tin và thể hiện đức ái.

Tháng 10/2017: Tháng Mân Côi

Ý chung: Cầu xin Ơn cho các nhân viên làm việc và người bị thất nghiệp.

Ý truyền giáo: Cầu cho tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của họ, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.

Tháng 11/2017: Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn.

Ý chung: Cầu cho Kitô hữu ở Á Châu.
Ý truyền giáo:
Cầu cho các Kitô hữu ở Á Châu, bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói và việc làm, có thể cổ võ việc đối thoại, hòa bình và hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu thuộc các tôn giáo khác.

Tháng 12/2017: Tháng Ngôi Lời Nhập Thể

Ý chung: Cầu xin Ơn cho Người Cao Niên.
Ý truyền giáo: Cầu cho thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.