Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC    Site Map    Liên Lạc

 

Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa luôn luôn ở cùng quý vị ân nhân và ban muốn phúc lành tới anh chị cùng với gia đình

Nga`y "Vòng Tay Yêu Thương"

Đi qua coi các tặng vật

Đi qua coi chương trình Vòng Tay Yêu Thương

Sunday March 23, 2008                                               Chúa Nhật Phục Sinh

Tổng Cộng Bài Hát + Đấu Giá

Không Biết (không quan trọng)

Ước Lượng Con Số

$5278 USD + $50,000 VND

Đã Nhận Được

$19,671.77 USD + 70.00 Pounds

Lưu Ý: Số tiền "Đã Nhận Được" tính chung Nhạc Bảo Trợ + Vòng Tay Yêu Thương

 

 

Đi qua coi kết quả của Nhạc Bảo Trợ

 

Đi qua coi danh sách phòng Hồng Ân Thiên Chúa đã nhận được sự ủng hộ của anh chị

 

 

    23 tháng 03, 2008 =========> kỷ niệm tuyệt vời ===========>> Ngày Vòng Tay Yêu Thương

Tên Bài Hát Người Hát Người Ủng Hộ

Ngày Vòng Tay Yêu Thương

CamayLancome

 mở đầu

Thân Phận Mồ Côi

Café Napoly

1)      1)YvonneVu ($50.00 US)

2)      2) GioLanh ($10.00 US)

Đừng Xa Em Đem Nay

DinhNghia-TinhYeu

1) BETIEUMUOI_08 ($10 US)

2) BacPhoMoc ($10 US)

Nhớ Người Yêu

caychoi-n

1) caychoi-n ($10 US)

2) Yeu – Men ($5.00 US)

3) ThouNguoiLaNang ($10.00)

4) tu_oc ($5.00

Tình Đời

2Ngcontoiloi

1) hix – hix ($50.00)

2) GioLanh ($5.00)

3) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Không Nhà

tu_oc

1) Tieu_Quay ($10.00 US)

2) YvonneVu ($10.00)

3)  GioLanh ($20.00)

4) 2Ngcontoiloi ($5.00)

5) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Về Bên Cha

thanh uyen_

1) Yvonne ($50.00)

2) ThouNguoiLanang ($10.00)

3) tu_oc ($5.00 )

4) 2Nguoicontoiloi ($5.00)

5) hix-hix ($20.00)

Lạy Mẹ Con Đi

pinochioo2

1) camaylancome ($20.00)

2) Thounguoilanang ($10.00)

Bà Rằng Bà Rí

thanh uyen_

1) hix hix ($50.00)

2) ThouNguoiLanang ($10.00)

3) YvonneVu ($20.00)

4) GioLanh ($5.00

Ngàn Năm Khó Phai

ThouNguoiLaNang

1) MeoDeThuong ($50.00)

2) 2NgConToiLoi ($10.00)

Mình Ơi

CoBe20

1) Nho_Nguoi_Tinh_Xa ($10.00)

2) ThouNguoilaNang ($10.00)

3) MeoDeThuong ($20.00)

Đêm Lao Xao

Meo De Thuong

1)  ThouNguoiLaNang ($50.00)

Giác Mơ Tình Thương

Quynh Huong

1) ThouNguoiLaNang ($50.00)

Ánh Trăng Lẻ Loi

hix_hix

1) Nho_Nguoi_Tinh_Xa ($10.00)

2) 2Ngcontoiloi ($10.00)

3) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Tại Sao

2Ngcontoiloi

1) Yeu Men ($50.00)

2) hix hix ($20.00)

3) ThouNguoiLanang ($10.00)

Một Mình Chúa

Ngon Nen

1) YvonneVu ($70.00)

2)  Yeu-Men ($5.00)

3) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Ai Là Anh Em Tôi

CamayLancome

1)  Le-Ha ($20.00)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

3) GioLanh ($10.00)

Tình Có Như Không

caychoi-n

1) hixhix ($50.00)

Nguyện Cầu Cho Nhau

Yeu - Men

1) Nho_Nguoi_Tinh_Xa ($10.00)

2) 2Ngcontoiloi ($10.00)

3) tu_oc ($5.00)

4) ThouNguoilaNang ($10.00)

Xa Vắng

BongHong_4Ever

1) CamayLancome ($20.00)

2) ticonuong ($10.00)

3) tu_oc ($5.00)

4) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Tình Người Nơi Đau

2Ngcontoiloi

1) An Danh ($20.00 se~ gui qua TCN)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Yêu Trong Niềm Đau

Xin_Vang

1) ThouNguoiLaNang ($50.00)

Còn Mãi Niềm Đau

Uiiza

1) A^?n Danh ( Uiiza $50.00)

2) ThouNguoiLaNang ($20.00)

Anh Sẽ Đến

Muoi dat

1) Uiiza ($50.00)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

3) TiCoNuong ($5.00

Chỉ Có Một Thời

khong dua ai ve

1) Khuc-Ca_Ta-On ($20.00)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Thương Hoài Ngàn Năm

caychoi-n

1) thuong thuong197 ($10.00)

2) hix hix ($10.00)

3) ThouNguoiLaNang ($10.00)

  Cho Tình Lên Ngôi   ThienSuTY   1) AbbA ($10.00)
  Thương Nhớ Người Dưng   CayChoi-n

 1) ThuongThuong197 ($10.00)  

2) DinhNghia-TinhYeu ($10.00)

MAL = Nha.c Pha'p

  Xin_Vang  1) ThouNguoiLaNang ($50.00)

Ve Ben Cha (vo.ng cô?)

   ChuaDatDiuCon

1) tu_oc ($20.00)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

3) Ai_Vi ($10.00)

  Tam Ca   Cafe Napoly

1) Hix Hix ($50.00)                   

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)   

3) Xin Vang ($20.00)

  Chuyến Xe Miền Tay   Hix Hix

1) CayChoi-n ($ 30.00                       

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)  

3) BeTieuMuoi ($10.00)

 Tình Ca Cho Em

  CayChoi-n

  1) ThuongThuong197 ($10.00)

  Nguyện Dâng Lên Chúa

   BeTieuMuoi_08

1) DinhNghia_TinhYeu ($20.00)

2) tommy_539 ($20.00)

  Tình Yêu

 Bien-HoangHon

1) Buoc Thang Cuoc Doi ($20.00)

  Thuở Ấy Có Em

  Anh Thi Tam

 1) Ai_Vi ($20.00)

  Mắt Lẹ Cho Người

  Tommy_539

 1) Xin_Vang ($50.00)

  Anh Vẫn Chờ Em

  Tu_Oc

 1) Hix -Hix ($50.00)

  Và Tôi Vẫn Yêu Em

  NguyenTanLan

 1) NguoiTinhVN ($10.00)

  Ngâm Thơ Huế

  MeoDeThuong

 1) YeuMen ($20.00)

  Tha^n Con Ga’i Kie^’p Con Trai

Muoi_Dat_

1) YeuMen ($50.00)

Vi` Ddo’ La` Em

NHo_Nguoi_Tinh_Xa

1) A^?n Danh ($20.00)

2) THouNguoiLaNang ($10.00)

Ddu*`ng Gia^.n Con Chu’a Nhe’

MeoDeThuong

1) A^?n Danh ($10.00)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Lo*`i The^`

PhyPhy

1) A^?n Danh ($10.00)

2) ThouNguoiLaNang ($10.00)

3) BETIEUMUOI_08 ($10.00)

Xin Cho Con

ConDangMe

1) ThouNguoiLaNang ($50.00)

Ddu*’a Be’

Gio Lanh

1)      Nhu_Nguyet_ ($10.00)

:  Tie^~n Bu*o*’c Sang Ngang

Yeu-Men

1) Yeu_Men ($20.00)

2) tu_oc ($10.00)

3) Muoi_Dat ($10.00)

4) Nho_Nguoi_Tinh_Xa ($10.00)

5) ThouNguoiLaNang ($10.00)

Mu*a Chie^`u Mie^`n Trung

CoBe20

1) Meodethuong ($30.00)

2) ThouNguoiLaNang ($20.00)

3) Yeu Men ($10.00)

4) QuangViet ($10.00)

Ta^m Ti`nh Ca 3

danthanh2000

1) Rocky_two ($10.00)

2) ThouNguoilaNang ($20.00)

Be^n Em ddang Co’ Ta

Ngon_Nen

1)      Nhu_Nguyet ($10.00)

Giot Le^. Trong Lo*`i Kinh

GioLanh

1) Nhu_Nguyet ($10.00)

Kho^ng Nha

tu_oc

1) Tieu_quay ($10.00)

2) ShiSeiDo3 ($20.00)

Va` Con Tim Dda~ Vui Tro*? La.i

Ai_Vi

1) Anh TamTaxi ($20.00)

2) tommy_539 ($20.00)

3) Duyen Tinh ($10.00

Kha(‘c Khoa?i

Anh TamTaxi

1) DNTY $20.00

Ddu*`ng Xa Em Dde^m Nay

CAONGUYEN-RUNGXANH

1) tommy_539 ($20.00)

bao Gio biet tuong tu

Ai_Vi

1) An May Online ($10.00)

Nie^.m Khu’c Cuo^’i

tommy_539

1) Mau Tim Buon ($50,000 VN)

2)CaoNguyen-RungXanh ($20.00)

Gia^.n Ma` Thu*o*ng

: thanh uyen_

1) A^?n Danh ($10.00) ha’t ta(.ng cho chi. YvonneVu

2) YvonneVu ($50.00)

Noi Ddau Muo^.n Ma`ng / kha(c’ Khoa?i

tommy_539

1) tu_oc ($10.00)

2) Buom_Trang ($10.00)

Xin Co`n Goi te^n Nhau

thanh uyen_

1) Duyen Tinh ($50.00)

Coi Vang

Vit_Det

1) tu_oc ($5.00)

2) ThouNguoiLaNang ($20.00)

3) TiCoNuong ($5.00)

U*o*’c Gi`

thanh uyen_

1) DuyenTinh ($20)

2) YvonneVu ($10.00)

 

Đấu giá

Người Ủng Hộ

Người Thắng

Nick Green: zZ LPT zZ

TapHatt

Buom_Trang  ($120)

Bức Tranh Thêu

Vit_Det

daigia_khongtien_1 ($220.00)

Bức Tranh Vòng Tay Yêu Thương

HongAnThienChua

GioLanh  ($75.00) dealed với BeTieuMuoi

Tấm Hình Chúa Chịu Nan

Mu Cam Ddiec

ChuaDatDiuCon ($30.00)

gởi về cho chị CDDC

YvonneVu (40$)

Bức Tranh: Ai Là Anh Em Tôi

HongAnThienChua

hix-hix ($170.00)

Audio 2000 ACM 193

Ai_Vi

bich_nhi_1 ($182.00)

  Thẻ Hội Viên

 4 Em Bé

YvonneVu: ($145.00)

  1 Bức Tranh

 4 Em Bé

  Ai_Vi ($60.00)

  Cây Sáo Bạc

  Xin_Vang

  ThuoNguoiLaNang ($800.00)

  Bộ CDs Thánh Ca (4 cuốn)

  NguyenTanLan

 BeTieuMuoi_08 ($66.00)

Bu*’c Tranh Ddu*’c Me. ( do Meo tu*. Ve~)

Meodethuong

huyen trang 293 ($250.00)

Reconcilation Slice show by Thali (Bi’ Ti’ch Hoa` Gia?i)

Khi Ngai Be banh

ConDangMe ($55.00

Bu*’c Tranh Ddu*’;c Me. La Vang

 Muoi_Dat

Buom_Trang ($150.00)

Bu*’c Tu*o*.ng Ddu*’c Me. La Vang

Ai Vi

 tu_oc ($90.00)

Sound Blaster Audigy 2

YvonneVu

DuyenTinh ($90.00)

Bu*’c Tranh Bu’t Thu* Pha’p

4 Ddu*’a Be’

DuyenTinh  ($150.00)

The? Ho^.i Vie^n

4 Ddu*’a Be’

linhnhi22 ($130.00)

 

Hết

 

Trang Nhà      Hội Thảo      Thông Báo      Diễn Đàn      Đọc Kinh      Sinh Hoạt      Gia Đình HATC